De IJsselsteinse Toertocht: wij waren erbij

Op zaterdag 22 juni vindt De IJsselsteinse Toertocht 2019 plaats. 

mg-2412.jpg

Wij staan paraat!

De Stichting IJsselsteinse Toertocht organiseert een jaarlijkse toertocht voor wielrenners, steppers en mountainbikers met als startpunt IJsselstein.

Het doel van de stichting is met het geinde inschrijfgeld opbrengsten te genereren om maatschappelijke organisaties in en om IJsselstein, die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen te dienen, te ondersteunen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van vrijwilligers en het werven van fondsen (sponsoren) bij de organisatie van de jaarlijkse toertocht.

Meer weten over De IJsselsteinse Toertocht?

Bezoek de website