ANBI

Een groot aantal evenementen waar wij onze eerste hulpverlening uitvoeren hebben geen commercieel karakter en werken net als onze hulpverleners ook als vrijwilliger voor het betreffende evenement. Om ons maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen vragen wij voor dergelijke evenementen vaak geen of een lagere vergoeding en financieren dat volledig uit de subsidie en giften die wij ontvangen als vereniging.

Wij zijn daarom altijd op zoek naar donateurs die onze vereniging willen helpen om deze evenementen mogelijk te maken, zowel particulier, maar zeker ook bedrijven vragen wij te doneren. Onze vereniging heeft een ANBI status waarmee het fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Mocht u een donatie willen doen, dan kan dat op rekening NL45RABO0159299241 t.n.v. EHBO vereniging IJsselstein. Als u ons RSIN nummer (ANBI registratienummer) 816341552 vermeld dan is dat ook in uw (bedrijfs)administratie te verantwoorden.  

Bij voorbaat dank voor uw hulp.