Wie zijn wij?

EHBO Vereniging IJsselstein is een vereniging met meer dan 40 leden. Naast het organiseren van herhalingsavonden voor onze leden, verzorgen wij ook nieuwe opleidingen voor niet leden. Wij hopen dan vervolgens ook dat deze actief lid blijven van onze vereniging.

logoehbo-3.gif

Onze vrijwilligers

Buiten alle cursussen en herhalingsavonden om, levert de EHBO vereniging regelmatig EHBO ondersteuning bij evenementen, wedstrijden en manifestaties. Onze vereniging steunt die activiteiten op allerlei manieren zoals het geven van preventieadvies.

De organisatoren van evenementen nemen hiervoor contact op met het Bestuur van de vereniging, die op zijn beurt weer de leden vragen ondersteuning te verlenen. Leden zijn hiertoe niet verplicht.

De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond EHBO, de Nationale Bond EHBO is een organisatie met meer dan 20.000 vrijwillige eerste hulpverleners. Ze zijn georganiseerd in honderden plaatselijke verenigingen, waar onze vereniging er één van is.

Onze locatie voor ondermeer de herhalingslessen en vergaderingen is de Openbare Basisschool ’t Kasteel, aan de J.W.Frisolaan 2, 3401 AX te IJsselstein.

artstel-1676zp.jpg

Introductie bestuur

Ons bestuur is per mail te bereiken via: bestuur@ehbo-ijsselstein.nl of bekijk onze contactpagina.

foto-maria.jpg
Secretaris

Maria van der Sluiszen

In 2007 was ik getuige van een brommerongeval in het stadje van IJsselstein. Ik ging helpen, maar moest varen op kennis dat ik had van toen ik 16 was en een verzorgende opleiding deed. Tijd dus om mijn kennis op te frissen en te verdiepen door middel van een EHBO-opleiding. In november 2008 heb ik het diploma EHBO gehaald, mijn opleider was Marijke van Beukering. In juni 2021 ben ik gevraagd om de opleiding tot Instructeur EHBO te gaan doen. Nadat ik “Ja” had gezegd ben ik ook direct gestart met het lesgeven in de veilige omgeving van onze vereniging, Martin Valkman was mijn mentor en in november van dat jaar ben ik gestart met de opleiding. Op 15 april 2023 heb ik mijn instructeurs diploma van het Oranje Kruis behaald en ben ik Kader-instructeur geworden. Na het overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter, Arend Jansen van Jorksveld in januari 2023, ben ik in april 2023 secretaris van de vereniging geworden. Een mooiere manier om iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap kan ik mij niet bedenken.

richard.png
Penningmeester en interim-voorzitter

Richard Jansen

In 2004 wilde ik een cursus doen die niets met mijn werk, ICT, te maken had. Dat werd sportmassage waar sport EHBO een onderdeel van uitmaakt.

Na het behalen van mijn diploma sportmasseur en sportverzorging, heb ik de EHBO laten verwateren, maar na de komst van de kinderen wilde ik dit weer oppakken.

Daarom in 2013 opnieuw een EHBO cursus gedaan en na het behalen hiervan wilde ik evenementen doen om mijn kennis te onderhouden en in praktijk te kunnen brengen. In 2018 heb ik het penningmeesterschap overgenomen om nog meer betrokken te worden bij de vereniging.

Door het onverwachte overlijden van onze voorzitter Arend Jansen van Jorksveld in januari 2023 heeft de ledenvergadering in april 2023 een nieuwe voorzitter gekozen. Echter door omstandigheden heeft de nieuwe voorzitter zijn taken noodgedwongen moeten neerleggen. Daarom heb ik de de wens van het bestuur ingewilligd om tot de eerstvolgende jaarvergadering in 2024 de voorzittershamer als interim-voorzitter, naast het penningmeesterschap op mij te nemen.

 

linda.png
Verbandmeester

Linda den Braber

Andere belangrijke functies

Die wij niet kunnen missen binnen onze organisatie!

martin.png

Kader instructeur

Martin Valkman